-A +A

Българска секция за модернизация на въоръжението, техниката, информационните и комуникационни технологии за национална сигурност (АФСЕА - София)

Очаквайте скоро!