-A +A

Българска авиационна асоциация

Българската авиационна асоциация е непартийна, демократична, обществена организация с нестопанска цел, oбединяваща участниците и привържениците на въздухоплаването в Република България, в която ветераните от Военновъздушните сили са живата връзка със славната вековна история на родната ни авиация и намират своето естествено място във военнопатриотичното възпитание на българската младеж при формирането на любов към Родината и готовност за участие в повишаване на нейната отбранителна способност. Българската авиационна асоциация е пълноправен член на European Partnership of Air Force Associations/APAA/ и работи за укрепване, развитие и издигане престижа на националното ни въздухоплаване в страната и чужбина.