-A +A

Атлантически клуб „България“

АКБ е независима неправителствена и нестопанска организация, посветена на насърчаването на българското участие в международните отношения, основано на централната роля на евроатлантическата общност в посрещането на международните предизвикателства на 21 век. Клубът има стабилно партньорство с правителството на Бългрия, включително Министерството на външните работи, Министерството на отбраната и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Освен това, АКБ поддържа връзки с международни организации като НАТО, ЕС, ОССЕ, ЮНЕСКО, както и с влиятелни международни неправителствени организации и мозъчни тръстове.