-A +A

Асоциация на завършилите колежа на НАТО в Рим (АЗКОН)

АЗКОН е създадена от български офицери, завършили Колежа по отбраната на НАТО в Рим като част от международната Асоциация на завършилите колежа по отбраната на НАТО. Мисията на организацията е популяризиране на основните принципи и цели на НАТО, укрепване на мира, сигурността и сътрудничество между народите.