-A +A

Асоциация на сухопътните войски на България (АСВБ)

АСВБ е сдружение с военно- патриотична насоченост на офицери, сержанти, войници и граждански лица, които са работили или са на служба в състава на Сухопътните войски на България. Сред целите на организацията са осигуряването на обществена подкрепа и професионална експертна помощ на структурите на Сухопътните войски; обединяването на усилията на резервисти и кадрови военнослужещи; подпомагане на членове на семействата на военнослужещите.