-A +A

Изграждане на ефективен резерв на българските въоръжени сили

Уважаеми колеги,

С настоящото писмо Ви информираме за поредното

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПО ОТБРАНИТЕЛНА ПОЛИТИКА ,

което ще се проведе на 04.07.2014 г./петък/ от 10.00 ч. в зала Тържествена на Централния военен клуб

Тема : Изграждане на ефективен резерв на българските въоръжени сили

Темата третира въпроса за изграждането на ефективен и ресурсно осигурен резерв на българските въоръжени сили, с който при необходимост своевременно да бъдат осигурявани необходимите попълнения от критични способности. Въпросът следва да бъде разгледан в две основни направления: постоянен (професионален) резерв съгласно действащия Закон за резерва на въоръжените сили и мобилизационния резерв в случай на война. Темата е свързана с вече разгледания на ОСОП въпрос за военно-патриотичното възпитание на младите хора, което следва да допринася за ефективното изграждане на двата вида резерв. Предизвикателство е да се отговори на въпроса за съвместимостта/допълняемостта на концепцията за мобилизационен резерв с тази за единния комплект професионални въоръжени сили. Могат да се обособят следните въпроси за обществено обсъждане:

• Моментно състояние на професионалния резерв на въоръжените сили – предизвикателства и перспективи;

• Закон за резерва на въоръжените сили – възможни законодателни инициативи;

• Мобилизационен резерв – състояние, нормативна уредба, предизвикателства, перспективи и ресурсна осигуреност;

• Ефективно изграждане на професионален и мобилизационен резерв след отпадането на наборната армия;

• Военно-патриотичното възпитание на младите хора в подкрепа на изграждането на резерва;

• Единен комплект професионални въоръжени сили и резерв;

• Опит на държавите от НАТО и ЕС;

• Принос на неправителствените организации, работещи по въпросите на резерва.

 

Дата: 
04/07/2014 -
10:00 до 12:00
Място: 
зала „Тържествена“ - ЦВК