-A +A

„Десет години членство на България в НАТО – равносметка с поглед към следващото десетилетие”

Провеждане на заседание на Обществения съвет по отбранителна политика на 15 април 2014 г.

Тема: „Десет години членство на България в НАТО – равносметка с поглед към следващото десетилетие”

Начало: 14:30 ч. , Място: зала „Тържествена“ - ЦВК

Основна цел на заседанието е да се представят и дискутират обществените очаквания за в следните основни направления:

Десетата годишнина е повод за отбелязването на безспорен стратегически успех на външната ни политика и политика за сигурност и отбрана – присъединяването към най-мощния съюз за колективна отбрана в света. Същевременно, това е добър повод и за равносметка на постигнатото от нас през тези години. Какво трябва да подобрим през следващите десет години, стъпвайки върху достиженията и опита ни досега:

1. Градивна трансформация, която води до по-висока ефективност, а не до механични съкращения;

2. Подобряване на отбранителния мениджмънт в едно интегрирано МО с балансирана гражданска и военна експертиза;

3. По-активно участие в процеса на формиране на съюзната политика и вземането на решения;

4. Ефективно участие в операции; подобряване на оперативната съвместимост; развиване на системата за извличане на уроци от практиката и предаване на натрупания опит;

5. Акцент върху бойната подготовка и многонационалните учения;

6. Модернизация! Гореспоменатите цели не могат да се реализират, без да разполагаме с необходимите способности. Те на свой ред не могат да бъдат осигурени без модернизация.

7. Многонационални решения за изграждане и развитие на отбранителните способности. Активно участие още от ранен етап, идентифициране на сравнителните ни предимства, адекватни инвестиции.

Дата: 
15/04/2014 -
14:30 до 16:00
Място: 
зала „Тържествена“ - ЦВК